;
Anasayfa
Ürünler
Tatbikat Resimleri
Taahütlerimiz
İletişim

Yangın Merdiveni, Yangın söndürme, algılama ve ikaz sistemlerimizle ilgili
bizi arayın, keşif için uzman personelimizi yerinize gönderelim.

Yangın Merdiveni Özellikleri

Yangın Merdivenleri "Z Tipi (Çift kollu) ve "dairesel" merdiven olarak 2 gruba
ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla
boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatı
için büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli "Binaların Yangından
korunması Hakkında Yönetmelik" ile binalarda bulunması gereken yangın
merdiveni
tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir.

EGYS Yangın Söndürme Sistemleri güncel yönetmeliklere uygun olarak yangın
merdivenlerinde geliştirdiği standartlar ile imalat ve montaj süresini kısaltıp,
artan müşteri taleplerini en kısa sürede karşılamaktadır.

 

Faaliyet Alanlarımız

Yangın Merdiveni

HAKKIMIZDA
Dünyada oldugu gibi ülkemizde de değişen ve gelişen teknolojiye bağli olarak artan
yangın sayısı, yangın güvenlik eleman ve sistemlerinin, özellikle de yangın söndürme
cihazlarının önemini bir kez daha arttırmıştır. Kurulduğu günden bu yana sektöre
sundugu itinalı hizmet anlayişi ile fark yaratan EGSY Yangın Söndürme Cihazları,
satışını ve bakımını yaptıgı söndürme cihazlarıyla yangın sektöründe kalite ve güven
denildiğinde ilk akla gelen firma olmuştur.

MİSYONUMUZ

Sağlıklı iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen güvenli, üretken ve yaratıcı
gelişmelere açık, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden ulusal
ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak ve karlılık ile sürekli büyüyerek
paylaşılacak değer yaratmaktır.

VİZYONUMUZ

- Tüm ürün ve hizmetlerini güvenli, kaliteli sunarak önder kurum olmaktır.

Bulundurulması gereken Ekipmanlar için tıklayınız

 

Yangın Söndürme cihazları dolum bakım ve satışı

Yangın dolapları satış ve montajı, yangın hidrantları

Duman algılama Sistemi satış, montaj ve bakımı

Fosforlu acil yönlendirme Levhaları

İş ve ikaz güvenlik Levhaları

Fosforlu ve epoksi yer boyası çizimi ve uygulaması

Bina içi Yönlendirme (İsimlik) Levhası

Acil Kaçış ve yerleşim projesi çizimi

İhracat denetlemesi, audit evrak düzeni

Otomatik yangın söndürme sistemleri

Kamera, DVD Kayıt sistemleri

Acil çıkış kapıları, Panikbar

 

 

YANGIN MERDİVENİ GEREKLİ BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI

Toplanma Amaçlı Binalar

Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım, araç bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği tüm binalar veya bunların bu amaçlarla kullanıldığı bölümlerini kapsar.(düğün salonu, ibadet yerleri, Restoranlar, spor salonları, sinema, tiyatro salonları )

Eğitim Amaçlı Binalar

Eğitim amaçlı binalar; ortaöğretim son sınıf dâhil olmak üzere 6 veya daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre, ya da haftada 12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacıyla kullanılan binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.
( anaokulları, ilköğretim okulları, özel dershaneler)

Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar

Sağlık hizmeti amaçlı binalar; fiziksel veya zihinsel bir hastalık veya yetersizlikten tedavisi veya bakımı veya küçük çocuklar, bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan 4 veya daha fazla kişinin yatırıldığı binaları veya bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.
( bakımevleri, doğumevleri, hastaneler, huzurevleri, kreş-yuva )

Tutukevi, Cezaevi Ve Islahevleri

Çeşitli düzeylerde özgürlükleri kısıtlanmış ve güvenlik nedeniyle kendi kontrolleri dışında hareketleri sınırlandırılmış bireylerin barındığı binalardır.(cezaevleri, ıslahevleri )

Konaklama Amaçlı Binalar

Normal barınma amacıyla kullanılan, uyum maksatlı bölümleri bulunan binaları kapsar(oteller, moteller, yurtlar, apartman binaları, pansiyonlar )

Ticaret Amaçlı Binalar

Ticari malların teşhir ve satışı için kullanılan binaları kapsar.(alışveriş merkezleri, berber ve kuaför salonları, market ve süpermarket)

Büro Binaları

İş amacıyla her türlü büro hizmetlerinin yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzer çalışmaların yapıldığı binalardır.( bankalar, belediye binaları, muayenehaneler, mahkeme binaları, üniversite ve 50 kişinin altındaki derslikler )

KAÇIŞ MERDİVENLERİNİN YUVALARI VE DÜZENLENMESİ

Bir kaçış merdivenin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, yangın merdiveninin zemin düzeyindeki güvenlikli dolaşım alanına indiği nokta açık-seçik görülebilen ve güvenlikli bir dış açık alana doğrudan erişebilen bir yerde olmalıdır. Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olamayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıklarla sahanlıklar düzenlenecektir.
Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği basamak üzerinden en az 210 cm olmalıdır. Sahanlıklar arası kot farkı en çok 300 cm olmalıdır. Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok, basış genişliği ise 250 mm’den az olmayacaktır. Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova altındaki en dar basış genişliği konutlarda 100 mm’den diğer yapılarda 125 mm’den az olmayacaktır. Her kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk ya da küpeşte bulunacaktır.
Genişliği 80 cm ya da daha az olan merdivenlerin yalnızca bir yanında korkuluk yeterlidir. Yangın merdiveni kovası ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz. Yangın merdivenlerinin başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi esastır. Bodrum katlarda ve yüksek binalarda yangın merdivenlerine bir yangın güvenlik hölünden veya korunumlu bir holden geçilerek girilmesi zorunludur.

 

 

İstanbul Valiliğinden : Güvenlik Tebliği (1991/1)

Terörist başı’nın yakalanmasından sonra, yurtdışından yönlendirilen sürücü terör eylemlerinde önemli artışlar olduğu ve mahiyet değiştirerek, masum ve savunmasız insanlarımıza veya onlara ait ev, işyeri veya araçlar ile ekonomik ve sosyal amaçlı tesislere Molotoflu, bombalı ve silahlı saldırılar yapıldığı görülmektedir. Vatan ve Millet bütünlüğünü parçalama amacı taşıdığı bilinen bu eylemlere karşı, güvenlik güçlerimiz insan haklarına saygılı hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, büyük gayret ve fedakarlıklarla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktadır. Ancak çok geniş bir alanda yer alan, iç göç sebebiyle çarpık yapılaşma ve yerleşmenin sıkıntılarını taşıyan, nüfusu hızla artan İstanbul gibi bir megapolde, güvenlik kuvvetlerinin her noktada her an hazır olmamasının doğurduğu yetersizlik, can ve mal kaybına neden olan terör eylemlerine uygun zemin oluşturmaktadır. Bu nedenlerle; 2495 sayılı yasanın verdiği imkanı kullanamayan kuruluşlar için, bazı ek güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu kuruluşların güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmak için bazı fedakarlıklar yapmaları talimatının verilmesi zarureti doğmuştur. Bu şekilde terör elemlerine hedef olabilecek yerlerin güvenliklerinin, halkımızın da katkılarıyla arttırılması hedflenmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerle: 5442 sayılı il idaresi kanunun 11/c maddesi uyarınca, İstanbul il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sç işlenmesinin önlenmesi amacı ile aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

Madde 1- halkla sosyal, ekonomik, sportif ve benzeri nedenlerle ilişki içinde olan; Alış-veriş merkezleri, Büyük mağazalar, Otel, motel gibi konaklama tesisleri, Fabrikalar ve büyük imalathaneler, Döviz büroları, Açık ve kapalı otoparklar, Oto galerileri ve plazalar, Petrol istasyonları, Tüp gaz depoları ve bayileri, Siema ve tiyatro salonları, Düğün salonları ve benzeri yerler, Kahvehane, bar, cafe, disko, lokanta benzeri umuma açık yeme-içme ve eğlence erleri, İş hanları ve pasajlar, Yer altı ve yerüstü çarşıları, Konut siteleri ve sanayi siteleri, Otobüs terminalleri ve garajlar, Stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve benzeri seyircili müsabaka yapılan yerler, Siyasi parti büro ve lokalleri

Sahipleri veya işleticileri veya yöneticileri veya tüzel kişilerde yönetim kurulu başkanları veya o yerdeki en yetkili görevlileri; aşağıdaki hususları sağlamaktan görevli ve sorumlu olacaklardır.

a- Yukarıda belirtilen yerlerde, yangına karşı gerekli önlemleri alacak, katlı binalarda zemin üstü katlara yangın merdiveni yaptıracak, yangın çıkışlarını işaretleyecek, birden fazla çıkış kapısı tesis edecek, yangın söndürme cihazlarını temin ederek çalışır vaziyette bulundurulacaklardır. Bu tedbirler derhal gerçekleştirilecek ve bir ay içinde kalıcı hale getirilecektir. Yapı ruhsatiyesi veya kullanma izni veya faaliyet izni vermeye yetkili makamlar, bu hususları yerine getirmeyenlere gerekli izinleri vermeyeceklerdir.

b- Yukarıda belirtilen yerlerde giriş-çıkış kontrolünü yapmak, çevreyi gözetlemek, gerektiğinde güvenlik kuvvetleri ile irtibat ve işbirliğini sağlamak ve sabotaj veya yangın vukuunda ilk müdahaleyi ve gerekli duyurulan süratle yapmak için personel tefriki ve görevlendirme yapacaklar veya yeni personel istihdam edeceklerdir. Yukarıda belirtilen yerlerden mahiyeti itibari ile bu imkanı bulamayanlar, ilçe kaymakamlıklarına başvuruda bulunmak ve izin almak kaydı ile aynı işi yapacak gönüllü elemanlardan yararlanabileceklerdir. Görevlendirilen personelin kimlik bilgileri, ilçe kaymakamlılarına yazılı olarak intikal ettirilecektir. Yukarıda belirtilen yerin özeliğine göre; söz konusu personel veya elemanlar 24 saat esasına göre veya en az yerin açık kalığı sürelerde görev yapacak ve amacı gerçekleştirecek sayıda olacaktır. Bu konularda güvenlik kuvvetlerinin talimar ve tavsiyelerine özenle riayet edilecektir.

c- Köprü altındakiler, alt geçitlerdeki gibi örgütlenmemiş iş yerlerinin meydana getirdiği grupların yukarıdaki tedbirlere paralel tedbirleri organize olarak birlikte almaları, İlçe kaymakamlıklarınca sağlanacaktır.

d- Yukarıda belirtilen yerlerde, yangın ve sabotajlara karşı kuruluşun imkanlarını elverdiği şekilde ve amacı karşılayacak ölçüde kapı detektörleri kullanmak, çevreyi ihata duvarları veya dikenli tellerle çevirmek, çevre aydınlatması yapmak, nöbet kulübeleri yaparak nöbetçi görevlendirmek, kameralı kontrolü sağlamak gibi ilave tedbirler alınacaktır. Biletle girilen sinema gibi eğlence yerleri ve stadyum gibi sportif tesislerde 3 ay içinde tüm kapılarına kapı detektörleri konulmak suretiyle giriş güvenliği güçlendirilecektir.

Madde 2- Treni vapur, şehirlerarası otobüs, servis araçları, metro gibi toplu ulaşım açlarında giriş çıkış, yolcu, terminal ve bagaj güvenliğini sağlamak ve bu araçlarda yangın ve sabotaj hallerinde yangın söndürme araç ve gereçlerini bulundurmak ve halkın süratle tahliyesini sağlayacak tedbirleri planlamak, almak ve bunların uygun şekilde halka duyurulmasını temin etmekten, o kuruluşun en üst yöneticisi görevli ve sorumlu olacaktır.

Madde 3- Camilerde, yukarıda belirtilen yangın ve sabotajlara karşı alınan tedbirlere paralel her türlü tedbir planlanacak, uygulanacak  bu amaçla görevlendirmeler yapılacaktır. Bu hususlar, İl Müftülüğünün koordine ve denetiminde cami görevlilerince yerine getirilecektir.

Diğer ibadet mahalleri ile ilgili olarak da Kaymakamlıklarca gerekli önlemlerin aldırılması sağlanacak ve denetlenecektir.

Madde 4- Yukarıda belirtilen hususları İlçe Kaymakamlıklarının görevi ve sorumluluğunda ilgili kuruluş elemanlarından oluşacak heyetler denetleyeceklerdir. Denetleme sırasında eksiklik aksaklıklar tamamlattırılacaklardır.

Madde 5- Yukarıda 4. maddede belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunun 526. maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere C. Başkanlığına tevdii edilecektir.

Madde 6- Bu tebliğ Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer, Resmi Gazetedeki yayın tüm ilgillere ve İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçer.

Madde 7- Bu kararı İstanbul Valisi yürütür.

Erol Çakır
İstanbul Valisi  


NOT : BU GÜVENLİK TEBLİĞİ 16 MART 1999 GÜN VE 23641  SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.  

 

Etiketler

yangın merdiveni itfaiye yangın merdiveni yangin merdiveni yangın merdivenleri yangın merdiveni yönetmeliği yangın merdiveni ankara yangın merdiveni resimleri yangın merdiveni imalatı ahşap yangın merdiveni yangın merdiveni n yangın merdiven çelik yangın merdiveni yangın merdiveni yönetmelik yangın merdiveni sigara z tipi yangın merdiveni tipi yangın merdiveni binalarda yangın merdiveni yangın merdiveni kapısı yangın merdiveni yapan yangın merdivenleri yönetmeliği yangın merdiven yönetmeliği
yangın merdiveni nasıl yangın merdiveni standartları yangın merdiveni yapımı yangın merdiveni teknik tahta yangın merdiveni yangın merdiveni zorunluluğu yasağı yangın merdiveni yangın merdiveni mevzuatı sigara yasağı yangın merdiveni yangın merdiveni şartnamesi yangın merdiveni çizimi konutlarda yangın merdiveni kanunu yangın merdiveni yangın merdiveni ölçüleri

 

 

Yangın Merdiveni Satış ve Bakım Copright© 2oo9 - Tüm hakları saklıdır.

ŞirketlerSite Ekle firma ekle Webmasterim.Com

toplist